پخش ویدیو

برنامه پیش رو با مشارکت مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران تلاش کرده است چهارده مسئله مهم اجتماعی – روانشناختی را دنبال کند. در این برنامه در خصوص موضوعاتی مانند آموزش و تربیت مسایل جنسی، باورهای غلط در خصوص مصرف مواد، مهارت های زندگی و کاهش پیامدهای طلاق گفتگو می شود. 

اساتید همکار در این برنامه آقایان دکتر سید وحید شریعت، دکتر مهرداد کاظم زاده، دکتر سید کاظم ملکوتی و دکتر کمیل زاهدی تجریشی و خانم ها دکتر شهربانو قهاری، مهدیه صالحی، مژگان تابان و غزاله زرگری نژاد هستند.